FEB 23 2010

Fargesette

Skrevet under Underveis
Nils Hansensvei 18 og 20 108

Utsmykningen i kantina i Havnelageret har farger

som kunstneren Anna Norvell blandet på stedet.

Tilbake til blogg listen