JAN 05 2010

Strekens kraft

Skrevet under Strekens kraft
Strekens kraft

Jeg er alltid på jakt etter arkitektenes skisser i prosjektene våre. Dette er Dark

arkitekters tidlige skisser av ombyggingen i Havnelageret . Skisser viser visjoner,

engasjement og lekenhet, mange muligheter og få begrensninger.Sverre Fehn sa

om skissen: "Jeg tegner meg frem. Streken er viktig. Det finnes noe ved skissen

som bare skissens personlige strek evner å dra frem. Den er som en forlengelse av tanken."

Tilbake til blogg listen