Johanne Halvorsen

Johanne  Halvorsen

Johanne Halvorsen er senior designer og partner i Forest AS sammen med Anna Karlsson. De fant hverandre på Kunst og Håndverksskolen. Jeg fant dem på Kanonhallen.

Vi jobber stadig sammen. Det er fortsatt ikke mulig for meg å se hvem av dem som lager hva. Jeg beundrer dem for enkelheten og lekenheten og for variasjonen i oppdragene de har.

Bidragsyter på disse prosjektene