Stein Nerland

Stein Nerland

Stein Nerland er en av deltagerne i utsmykningen Utsnitt i Havnelageret. Han jobber som både kunstner og avistegner. Han var ikke så kjent for oss på forhånd, men han stod høyt på Aftenpostens ønskeliste. Her er hans kommentarer til prosjektet:

"Ideén å presentere 10 permanente arbeider utført av 10 illustratører med tilknytning til Aftenposten og Dagbladet, var svært god. Det var derfor en selvfølge jeg takket ja til å bli med i prosjektet, når jeg sommeren 2008 ble spurt om å bidra. Å havne i selskap med dyktige illustratører som blant andre Finn Graff og Arne Nøst, var utvilsomt et viktig insitament. Teamet til Kom Inn, gjennomførte prosjektet på en profesjonell og korrekt måte - eventuelle spørsmål og korreksjoner ble alltid imøtekommet positivt. Mitt arbeid var ment å være et bidrag til den bredt interpreterbare tematikken; fremtiden. Tok utgangspunkt i byggets form og funksjon som avishus. Hvorpå elementer som referer til min personlige oppfattelse av tidsbegrepet, ble implementert. I dag fortoner prosjektet seg som en krysning mellom illustrasjon og utsmykning - hvor husets brukere blir gitt muligheten til å foreta en daglig, imaginær reise inn i fremtiden."

Bidragsyter på disse prosjektene