Trond Johansen

Trond Johansen

Trond Johansen har Mastergrad fra Statens Håndverks og Kunstindustriskole i Oslo, ved institutt for metall. Til daglig jobber han som metallskredder i eget firma Bolt Metalldesign AS. Noe av det vi setter mest pris på i samarbeidet med Trond, er hans evne til å kombinere kunst & håndverk.

Bidragsyter på disse prosjektene