Merkevarebygging av bygg, bydeler og byer

KOM INN jobber med merkevarebygging av bygg, bydeler og byer. Vi benytter beliggenhet & historie, håndverk & kunst, arkitektur & design for å få frem særpreg og muligheter. Det bidar til at ledige lokaler leies ut og til merverdi for både eiere, leietagere og besøkende.

Kom Inn vil være med på å få folk til å se Byen, Byggene, Historiene, Materialene, Håndverket, Kunst, Arkitektur, Design og sette dette inn i nye sammenhenger.

Vi ivaretar blandt annet skilting, utsmykning, belysning og beplantning. Vi jobber med fotografer, designere, håndverkere, tegnere, malere, skulptører og filmskapere.

Vår styrke er å finne og tilføre prosjektene de beste bidragsyterne og vi er stadig på jakt etter både talenter og studenter. Vi samarbeider både høgskolene og utstillingsmiljøene.

Våre leverandører er valgt ut på bakgrunn av erfaring og kunnskap. Vi benytter arbeidsmiljøer der kvalitet og kompetanse fremdeles befinner seg og blir tatt vare på.

Kom Inn kan levere

  • idè og konseptutvikling
  • rådgivning
  • prosjektledelse
  • utsmykning
  • skilting
  • belysning
  • innredning
  • beplantning
  • merkevareprogram
  • gaveprogram

Vi håper dette høres så interessant ut at du tar kontakt med oss.

Kari

Kari Engh Johansen
Daglig leder Kom Inn AS

Mobil: 91 15 26 47