next prev (Gå til forrige/neste prosjekt)

Kirkegata 17 - Stor Oslo Eiendom

Ferdigstilt Fase 1 ferdigstilt juni 2011. Fase 2 under arbeid

Om prosjektet

Kirkegata 17 ble opprinnelig bygget som verksted og kontor for juvelerfirmaet David-Andersen i 1898. Nåværende eier totalrenoverer bygget.

"Vår visjon er å imøtekomme arbeidsliv og livsstil anno 2011 og fremover" sier Lars-Erik Wogsted i Stor Oslo Management

ØNSKER

Få frem det tradisjonsrike bygget i bybildet på utradisjonelle måter

LØSNING

Sette sammen en prosjektgruppe som fungerer som et merkevarebyggelag. Laget består av eier, utleier, entreprenør, interiørarkitekt, designer og fotografer. Gjennom prosjektmøtene har vi inspirert og engasjert hverandre til å utvikle byggets visuelle identitet som består at logo, skilting, prospekt DM og annonsemateriell. Resultatet av dette kan du se nærmere på i prospektet som er lagt ut på www.k17.no

I fase 2 som fortsetter utover høsten skal visningsarealene gjøres ferdig.

Tilbake til prosjektene

Kontributører